EAS Arendusosaku meetme toega ja Euroopa Regionaalarengu Fondi 13 944 € kaasrahastusega loome uue loodussõbraliku arena kontseptsiooni raames kontaktivaba toitlustuse prototüüplahendust.